Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst
Kontaktoplysninger
Ejerforeningen

Kontakt bestyrelsen eller administrator via lindevang7eae@gmail.com eller brug evt. vor postkasse i opgang 98.
Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 25. november 2021, kl. 19:00

Evt. materiale, der ønskes behandlet af bestyrelsen på mødet, skal være os i hænde senest 1 uge før mødedato.

BestyrelsesmedlemmerAnsvarsområder
Hanne Marcussen
Formand
4371 0117 mellem kl. 18-19 fastnet tlf
Sekretær, koordinator, fordeling eller besvarelse af e-mail, udlejning af kælderum, forsikring, advokat, kommunen o.a. eksterne parter,
Jan Nielsen
Kasserer
9167 1796
Godkendelse af regninger, budget, placering af foreningens midler, vedligeholdesesplan,
Bo Kæseler
Medlem
2390 5733
Gårdmandskontakt, drift af bygninger og fællesarealer, kontakt til håndværkere, indkøb af småanskaffelser drift
Sabrina Sørensen
Medlem
Adhoc opgaver
92 1 th
Medlem
Parkering, Affald, Adhoc opgaver
Susanne K. Andersen
1. suppleant
Adhoc opgaver
Ledig
2. suppleant

Ansatte
Henrik Weiland
Regnskab
Regnskab, herunder kontakt til interesserenter vedr. økonomi
Løn
Budgettter
Ejendomsskemaer v/ejerskift
Indrapportering til offentlige myndigheder, VerdensTV (CopyDan) og "NemID"-administrator
Forbrugsregnskaber, herunder kontakt t/Minol
Tilsyn m/supplerende sikkerhedsstillelse
Web-master
Carl Christensen
Gårdmand
4059 6126
Kan kontaktes af beboere omkring problemer med vand og varme, renovationsspørgsmål samt andre uopholdelige problemer. Derudover kontaktes han ved fraflytning omkring vand- og varmeaflæsning.

Gårdmandens arbejdstid er man-tor 7.30 - 15:30 og fredag 7.30 - 14.30.

Kan kontaktes på mail gaardmand@lindevang7eae.dk
Mail kan kun forventes læst af gårdmanden et par gange om ugen eller hvis meddelelse forventes.

Øvrige henvendelser vedr. gårdmanden rettes direkte til bestyrelsen.

Der gøres opmærksom på, at gårdmanden ikke er ansat til at bistå de enkelte lejlighedsejere til udbedring af fejl i lejligheder og vedligeholdelse af haver. Disse ydelser faktureres pr. påbegyndt time.
  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.