Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst
Ejerforeningens prisliste pr. 15. oktober 2018
Ejerskiftegebyr
Oprettelse i ejerforeningens registre samt udskiftning af navneoplysninger opgang
kr. 1.000,00
Lejerskiftegebyr
Oprettelse i ejerforeningens registre samt udskiftning af navneoplysninger opgang
kr. 1.000,00
Gebyr for individuel service
Foreningens gebyr for at udføre individuel service for enkelt-medlemmer.

Gebyret opkræves medlem via fællesydelser uanset, at lejlighed måtte være fremlejet - jvf. vedtægternes §19 afsn. 5. I givet fald er gebyret et mellemværende mellem lejer og udlejer.

Af ydelser kan nævnes, men er ikke begrænset til:
 • Flytteaflæsning
  Når gårdmanden foretager aflæsning, dokumentation og indrapportering af målerstand v/fraflytning
 • Modregning
  Ejerforeningen/administrator er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, hvis modregning sker uden forudgående gensidig skriftlig aftale ifølge den gældende husorden.
 • Forgæves adgang til lejlighed efter forudgående advisering
  Fx. forgæves besøg af gårdmand eller servicemedarbejder fra Minol. Aflevér evt. nøgle til gårdmand / bekendt
 • Udskiftning/reparation af vandmåler
  Når foreningens gårdmand foretager opgaven, faktureres efter anvendt tid. I øvrige tilfælde viderefaktureres udgiften til blikkenslager ubeskåret.
 • Gårdmandstimer
  Gebyret opkræves i videst muligt omfang, når en given service er begrundet i en uhensigtsmæssig adfærd efter det gældende regelsæt for foreningen eller almindelige ordensregler og kan henføres til en specifik lejlighed.

  Dækker de meromkostninger, bestyrelsen vurderer, der er forbundet med enkelte beboeres uhensigtsmæssige adfærd - fx henstilling/-smidning af storskrald andre steder end i storskraldhuset, fjerne indkøbsvogne, oprydning/rengøring af trapper efter uacceptabel adfærd, fjerne cigaretskod efter beboere, der ikke efterlever påbud herom, fjernelse af hundeefterladenskaber, ordne haver for beboere, der ikke efterlever påbud o.lign.
 • Administrationstimer
  Dækker de meromkostninger, bestyrelsen vurderer, der er forbundet med enkelte medlemmers/beboeres gentagne uhensigtsmæssige adfærd. Opkræves efter forudgående varsel og efter gentagne henvendelser omkring de samme forhold fx. gentagne overtrædelser af husorden, påbud etc. - fx gentagne påbud fra haveudvalget, gentagne henvendelser om urimelig støj etc.
  Foreningsarbejde er et frivilligt arbejde, som forudsætter, at der ikke skal bruges unødig tid på enkelte medlemmers/beboeres adfærd. Er det alligevel nødvendigt, honoreres arbejdet.
kr. 400,00 pr. påbegyndt time
Rykkergebyr
Gebyr for udarbejdelse af rykkerskrivelse. Der opkræves op til 3 rykkergebyrer pr. restance inden restancen overgives til inkasso.
Opkræves iht. Lejelovens §93 stk. 2.
kr. 281,00
Inkassogebyr
Gebyr for overgivelse af restance til inkasso.
Opkræves iht. Rentelovens §9b stk. 3.
kr. 100,00
Kompensationsgebyr
Gebyr for inddrivelse af restance over for erhvervskunder.
Opkræves iht. Rentelovens §9a stk. 3.
kr. 310,00
Girokortgebyr
Hvis du vælger ikke at betale via Nets
kr. 50,00 / md
Gebyr for erstatningsgirokort
Dækker omkostning til bestilling og fremsendelse af erstatningsgirokort til beboere, der ønsker dette.
kr. 100,00 pr. stk.
Leje små kælderrum pr. måned
( 3, 4, 9, 14, 16, 17, 18, 19)
kr. 125,00
Leje store kælderrum pr. måned
( 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15)
kr. 175,00
Leje dobbelt kælderrum pr. måned
(1,2)
kr. 250,00
Nøgler
Dækker omkostninger til skæring af nøgle efter original.
Nøgle til kælderkr.150,00
Nøgle til storskraldhuskr.40,00
Bogstaver
Overskudsbogstaver fra hoveddørs brevindkast, der ikke tilbageleveres senest 30 dage efter indflytning.
kr.100,00
Vandmåler.
Efter at brugte vandmåleres holdbarhed er draget i tvivl har vi valgt altid at udskifte med nye.
kr. ca. 300 (altid indkøbspris)
Reservationslås til vaskeri.
En brugt reservationslås m/2 nøgler
kr. 500,00
En brugt reservationslås u/nøgle
(du går selv til låsesmed med reservationslåsen og får sat ny cylinder i)
kr. 200,00
En ny reservationslås kan købes på reservedele.nu kr. se link
Fjernelse/udlevering af personlige effekter
Personlige effekter hensat på fællesarealer - typisk i opgange og kældre - er uønskede.
Beløb opkræves lejlighed pr. genstand via fællesydelser uanset, at genstanden ikke afhentes. Uafhentede genstande opbevares i 4 uger.
kr. 100,00
Ejendomsskema
Dækker udgifter til udarbejdelse af ejendomsskema for en lejlighed i ejerforeningen.
kr. 2.500,00
Øvrige udgifter
Typisk udgifter som enten ikke er initieret af ejerforeningen efter aftale eller udgifter, hvor ejerforeningen alene står som koordinator.
kr. Viderefaktureres ubeskåret
Morarente pr. påbegyndt måned kr. 0,8%
  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.