Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst

Glædelig jul    (01-01-3000)

Vi vil gerne ønske alle en rigtig HJERTELIG JUL og et fantastisk GODT NYTÅRDagens musik    (05-12-2021)


Selvaflæsning resten af 2021    (01-10-2021)

Som bekendt er batterilevetiden udløbet for de monterede varmemålere.
De fleste varmemålere har dog stadig et display og måler forbruget, men mange målere kan ikke sende oplysninger længere.

Hvis Brunata ikke kan aflæse forbrugsdata, skønner de forbruget efter en model, som de nægter at oplyse indholdet af. Fælles for deres skøn er, at de ikke rammer det faktiske forbrug særligt godt.

Bestyrelsen har derfor besluttet at tilbyde alle medlemmer en enkel selvaflæsningsordning resten af 2021.

Hent aflæsningsskema og indberet dine aflæsninger her.


Du er også velkommen til at aflevere udfyldt blanket i foreningens postkasse i opgang 98.

Aflæsningsskema indeholder både de vandmålere og varmemålere, som ejerforeningen har registreret.
Du bedes foretage aflæsning af begge målertyper den sidste dag i hver måned - indtil videre til og med udgangen af december 2021.
Er der ikke display i radiatormåler, markeres måler som defekt.
Har du gulvvarme eller håndklædetørrer fremgår de med målernr. 9998 eller 9999. De skal/kan ikke aflæses.

Enkelte har skiftet radiator i året. Montering af måler afventer ny leverandør.
Skemaet indeholder gamle målere. Disse kan markeres som defekte.


Tilslutning til TV-netværk    (22-10-2018)

Årsagen til at omlægge fra YouSee TV til Boxer TV var som bekendt ny lovgivning, hvorefter det ikke længere var økonomisk forsvarligt at distribuere ukodede betalingskanaler i vort TV-netværk.

Mulighed for fritagelse
Ovenstående lovgivning muliggør, at du kan fritages for tilslutning til og betaling for fælles TV-signaler.
Det beløb, som du kan fritages for, er Copydan-afgifterne.

Forudsætningen for at blive fritaget er, at du udfylder, underskriver og afleverer denne blanket til kontoret.

CopyDan-afgifter
CopyDan-afgiften for de ukodede public-service kanaler forventes at udgøre ca. kr. 300 pr. år pr. tilsluttet pr. 1. januar i året.

CopyDan-afgifter opkræves af VerdensTV for et helt kalenderår ad gangen.
Udgiften viderefaktureres som et årligt éngangsbeløb til de tilsluttede pr. 1. januar i året, når regning fra VerdensTV modtages.

Plombering og/eller kontrol
Plombering og/eller kontrol af plomberede antennestik foretages så vidt muligt 1 gang årligt - typisk i januar måned.
Du må ikke foretage indgreb i lejlighedens antennestik uanset, om det er plomberet eller ej.


Skimmelsvampe    (14-02-2012)

Vi får jævnligt henvendelser omkring skimmelsvampe i lejlighederne. Dette link fortæller lidt om hvad DU kan/skal gøre, når/hvis du oplever problemet.

Du kan også tage en test og læse mere på skimmel.dk.

  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.