Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst

Bemærk, at denne instruks ikke er vejledende... som beboer i foreningen er du forpligtiget til at overholde de angivne sorteringsretningslinjer.

Henstilling af affald/storskrald alle andre steder end de dertil beregnede er ikke tilladt. Affaldet vil blive fjernet på henstillers/ejers regning i muligt omfang.

Storskraldhuset er et fælleshus etableret af ejerforeningerne Rønnevang 7A, Lindevang 7EØ, Lindevang 7EÆ og Lindevang 7EZ.

Huset er placeret ud for opgang nr. 114 (ned mod Rønnevangsskolen). Der er adgang med nøgle i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 21.00.

Såfremt du ikke har en nøgle til huset, kan denne købes af gårdmanden (se prisliste)

Tal med gårdmanden, hvis du skal bruge et transportmiddel for at få store effekter til storskraldhuset. Hvis du er i tvivl om affaldsordningen, er han også behjælpelig.

Affald, der henhører under ovenstående punkter 12 og 13, skal afleveres direkte på kommunens genbrugsstation, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup

Dagrenovation

Dagrenovation, som også kaldes restaffald eller køkkenaffald, er den uhygiejniske og fordærvelige del af affaldet fra den almindelige husholdning. Det kunne f.eks. være kasserede madvarer, madrester, emballage fra mad- og drikkevarer, som ikke indgår i en særskilt indsamling af materialer til genbrug eller rester fra tilberedning af frugt og grønt.

Det er vigtigt, at ALLE er klar over, at det er mængden af denne type affald, der bestemmer hvor meget, vi betaler for al renovation, herunder papir, storskrald, haveaffald o.a. Derfor accepterer vi IKKE, at storskrald hensmides som dagrenovation. Gør du det alligevel, vil du/ejer blive opkrævet for det antal påbegyndte gårdmandstimer forbrugt på fjernelse af dit affald (se også prisliste).

Dagrenovation skal afleveres i de blå/grønne affaldscontainere, der er placeret ved gavlene ud for 76-92, 82, 98 og 100. Foreningen betaler for 60 liters affald ugentligt pr. lejlighed. Det indebærer, at affald ud over disse mængder kun må puttes i dagrenovationen undtagelsesvist.

Alle opfordres til at folde emballage bedst muligt sammen, inden det kommes i container.

Gå til indholdsfortegnelse

Papir

Papir til genanvendelse er rent og tørt papiraffald og omfatter bl.a. brevpapir, konvolutter, rudekuverter, brochurer, telefonbøger, aviser, ugeblade, reklamer, tryksager samt dokumenter og kontorpapirer af enhver art.

Det er i helt i orden med clips og hæfteklammer i papiret, men husk venligst at fjerne plastomslag og eventuelle cd’er eller andre indlagte genstande.

Papir til genanvendelse omfatter ikke alufolie, plastfolie, madpapir, sugende papir (køkkenrulle, servietter m.v.) eller papir, der er tilsmudset med madvarer eller uhygiejniske produkter, karton, pap og andre kraftige/stive papirtyper.

Papir skal afleveres i de orange papircontainere, der er placeret ved gavlene ud for 76-92, 82, 98 og 100.

Gå til indholdsfortegnelse

Glas/flasker

Glas/flasker til genanvendelse omfatter glas, flasker, andet emballageglas og drikkeglas. Det omfatter bl.a. vin- og spiritusflasker, dressing- og ketchupflasker, rødbede- og marmeladeglas. Glassene og flaskerne skal være tomme og skyllede.

Følgende må ikke puttes i glas-container :

 • Drikkeglas
 • Tomme medicinglas
 • Glasvaser
 • Parfumeflasker o.lign
 • "fladt" glas. Fx. vinduesglas, spejle, o.lign
 • Porcelæn
 • Keramik
 • El-sparepærer (miljøfarligt affald)
Ovenstående henvises til storskraldhuset... container for keramik, porcelæn etc.

Glas/flasker skal afleveres i de grønne flaskecontainere, der er placeret ved opgangen til fodboldbanen, ved gavlen ud for 98, samt udenfor storskraldhuset (ud for opgang 114).

Gå til indholdsfortegnelse

Haveaffald

Plantedele, grene og hækaffald. Derudover kasserede blomster og andre planter.

Afleveres i kompostområdet i garageområdet. Større mængder afleveres direkte til afhentningsstedet ud for nr. 90. Kontakt evt. gårdmanden.

Genbrugsstationen kan du hente kompostmuld i foråret, sommeren og efteråret - så længe lager haves.

Gå til indholdsfortegnelse

Jern og metal

Jern og metal fra husholdningen. Herunder bl.a. tomme og skyllede dåser til fødevarer, gryder, stegepander, grill, værktøj, skruer. Tøm olie og benzin af knallerter, plæneklippere, motorsave og lignende. Husk at sætte en seddel med navn, adresse og stelnummer på knallerter.

Cykler må ikke bare stilles til jern- og metalaffald. Tal med din gårdmand om, hvad I gør.

Metaldele fra biler ikke omfattet af ruteindsamling for storskrald.

Jern og metal afleveres i storskraldhuset i container anvist ved opslag i huset.

Gå til indholdsfortegnelse

Pap

Pap til genanvendelse omfatter papkasser, indpakningspap, papkartoner fra f.eks. vaskepulver og morgenmadsprodukter.

Pap med madrester på (f.eks. pizzabakker) kan ikke genanvendes.

Papkasserne skal være tomme, og pappet skal være rent og tørt.

Pappet skal foldes/trykkes fladt og bundtes. Højst 10 kg pr. bundt. Benyt gerne snor til at samle pappet i bundter.

Pap afleveres i storskraldhuset i container anvist ved opslag i huset.

Gå til indholdsfortegnelse

Forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er typisk lavet af træ, plast og/eller stof.

Gulvtæpper lægges i ruller på højst 1 meter i længden og højst 20 cm i diameter. Husk at binde snor om.

Du kan også i klare plastsække aflevere strøelse, ekskrementer m.m. fra gnaver-bure til forbrænding.

Du kan også aflevere dit klaver til storskrald, men så skal jernrammen tages ud først, så træ og jern afleveres i to forskellige bunker.

Affald til forbrænding må ikke indeholde fordærveligt affald.

Affald til forbrænding må ikke være PVC og imprægneret træ.

Forbrændingsegnet affald afleveres i storskraldhuset i container anvist ved opslag i huset.
Bemærk, der er 2 containere : een til over 1 x 0.5 x 0,5 meter brændbart og een til under 1 x 0.5 x 0,5 meter brændbart.

Gå til indholdsfortegnelse

Keramik, spejle m.m.

Omfatter også porcelæn, sanitet, elpærer (ikke lysstofrør eller lavenergipærer, det skal afleveres som farligt affald), vinduesglas, urtepotter, drikkeglas, parfumeglas.

Keramik, spejle m.m. afleveres i storskraldhuset i container anvist ved opslag i huset.

Gå til indholdsfortegnelse

Hårde hvidevarer

Alle slags hårde hvidevarer, f.eks. køleskabe, frysere, komfurer, vaskemaskiner og tørretumblere.

Hårde hvidevarer afleveres i storskraldhuset som anvist ved opslag i huset.

Gå til indholdsfortegnelse

Elektronik

Alle slags apparater, der har været drevet af elektricitet (fra batteri eller ledning), f.eks. edb-udstyr, musikanlæg, tv, videoafspiller, telefoner, mobiltelefoner, opladere, legetøj, værktøj, køkkenudstyr o.l.

Elektronik afleveres i storskraldhuset i container anvist ved opslag i huset.

Gå til indholdsfortegnelse

Springmadrasser o.a. møbler med fjedre

Madrasser og andre møbler med f.eks. fjedre og metalrammer kan du også aflevere som storskrald.

Madrasser o.lign afleveres i storskraldhuset som anvist ved opslag i huset.

Gå til indholdsfortegnelse

Farligt affald

Farligt affald må ikke smides ud som dagrenovation eller hældes i kloakken.

Farligt affald skal afleveres på Genbrugsstationen eller i en af de butikker, der sælger det farlige affald

Eksempler på farligt affald:

 • algemidler
 • akkumulatorer og batterier
 • insektmidler
 • kviksølvtermometre
 • lavenergipærer
 • lysstofrør
 • maling og lak
 • medicinrester
 • ukrudtsmidler
 • neglelak
 • olie
 • rengøringsmidler
 • rensebenzin
 • spraydåser
 • svampemidler
 • terpentin
 • træbeskyttelsesmidler
 • ætsende stoffer (syrer, kaustisk soda og lignende)

Farligt affald skal afleveres i en tæt lukket emballage med en mærkning, der oplyser emballagens indhold. Emballager fra alge-, insekt-, svampe- og ukrudtsmidler skal behandles som farligt affald på trods af, at de er tomme.

Brugte kanyler kan afleveres på Genbrugsstationen i en lukket kanyleboks (som gratis kan rekvireres på apotekerne).

Indsamling af farligt affald omfatter ikke smitteoverførende affald, fyrværkeri eller sprængstoffer, men kan hjælpe dig med at finde godkendte modtageanlæg.

Gå til indholdsfortegnelse

Byggeaffald

Følgende affaldsprodukter betegnes som byggeaffald :

 • Gipsplader
 • Beton
 • Mørtel
 • Fliser, herunder have-, væg- og gulvfliser
 • Rockwool
 • Trykimprægneret træ

Byggeaffald skal afleveres på Genbrugsstationen

Gå til indholdsfortegnelse
  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.