Søg og find dit aflæsningsskema

Klik på din adresse i listen for at hente aflæsningsskema til din lejlighed.

Indtast dine aflæsninger

Flere har tilkendegivet, at de ingen printer har og derfor ikke kan aflevere et aflæsningsskema.

Der er på den baggrund nu lavet en digital indberetningsløsning.

UNDLAD venligst at benytte BÅDE papirløsning OG digital løsning vedr. den samme indberetning !!!